logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

GERION organiseert samen met UNO-VUmc de cursus “Als basisarts aan de slag”.
De cursus gehouden in mei en juni 2018 is goed gewaardeerd en voorzag in een behoefte. Op 26 september (dag 1) en 24 oktober (dag 2) werd de cursus voor de tweede keer gegeven.

Een korte impressie van deze dagen;
“Vanwege het grote aantal aanmeldingen zijn we deze keer met twee groepen gestart. Het initiatief voor de cursus komt vanuit UNO-Vumc met onder andere als doel de kwaliteit op de werkvloer te verbeteren.
Door het ernstige tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde worden er (in verhouding) steeds meer basisartsen aangenomen. De vraag is of deze basisartsen wel voldoende uitgerust zijn om de medische zorg uit te voeren?
Wij hebben een programma samengesteld met als doel te voorzien in de eerste levensbehoefte van een beginnende arts niet in opleiding ouderen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere; Probleemgedrag, Bopz, VBM’s, ACP, supervisie: waar hebben ze recht op?, Farmacotherapie, Katheters, ZERA, Financiering in de zorg (oa DBC’s op de GRZ, ELV etc). We hebben twee enthousiaste groepen ontvangen”; aldus docent Nienke Snitjer.

Wegens het enorme succes wordt de scholing voor basisartsen daarom door GERION/UNO-VUmc voortgezet. Werken er in uw organisatie beginnende basisartsen? Op woensdag 23 januari en woensdag 20 februari 2019 is de volgende cursus in Amsterdam.

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route