logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

Sinds de invoering van het PMO2 onderwijs is het CAT lesprogramma verder door ontwikkeld en zien we de kwaliteit van de CAT’s van AIOS toenemen. We krijgen regelmatig vragen van opleiders om een ook nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde te maken.
Als wetenschapsdocenten van GERION hebben we dit opgepakt en zullen dit jaar een tweedaagse nascholing gaan geven.
Tijdens interactieve sessies trainen we je in het maken en het beoordelen van een CAT. Je krijgt handvatten hoe je alle stappen van de CAT goed kan doorlopen. Daarbij zullen we de nadruk leggen op het zoeken van literatuur, het op waarde kunnen schatten van een wetenschappelijke artikel en hoe de juiste vertaalslag te maken naar de praktijk.

Doelgroep:
Kaderartsen opleiden, opleiders en kaderartsen GRZ, psychogeriatrie en palliatieve zorg en ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Wanneer:
Vrijdag 28 juni en vrijdag 1 november 2019

Klik hier voor meer informatie en aanmelding!

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route