logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

Om meer aandacht te vragen voor het specialisme ouderengeneeskunde, is in september 2017 de campagne ‘Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!’ van start gegaan.

Op de website www.ouderengeneeskunde.nu zijn verhalen te vinden van onze artsen in opleiding tot specialist ouderengeeskunde. Blogs en vlogs over de dagelijkse praktijk, niet alleen in het verpleeghuis maar ook in de GGZ, het hospice en de eerstelijnszorg.

Het is altijd mogelijk om een dag mee te lopen met een van de aios of een kennismakingsgesprek aan te vragen met een van hen.

Kijk voor meer informatie op: www.ouderengeneeskunde.nu

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route