logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

Veranderende opvattingen over levensbeëindiging en palliatieve zorg

Marcus Tullius Cicero was niet alleen een begaafd jurist en redenaar, maar ook een van de bekendste filosofen uit het oude Rome en schrijver van een nog steeds zeer leesbaar essay over ouder worden (De Senectute).

Onder de titel ‘Cicero-symposium’ organiseert de Sectie Ouderengeneeskunde van de Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het VU Medisch Centrum een jaarlijks symposium over actuele ethische, filosofische en/of juridische vragen in de ouderenzorg.

Dit jaar organiseren we op donderdag 29 maart 2018 dit symposium samen met het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen van VUmc.

Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, maatschappelijk werkers, casemanagers dementie, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgers, beleidsmakers en ander belangstellenden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding!

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route