logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

Agenda

Wilsbekwaamheid en de psycholoog

Wilsbekwaamheid is bij uitstek een onderwerp voor psychologen. Kennis van cognitieve vaardigheden, besluitvormingsprocessen, emoties, systemische invloeden en de mogelijke bedreigingen daarvan zijn belangrijke aandachtspunten voor psychologen werkzaam in de ouderenzorg. Dat wil echter nog niet zeggen dat iedere psycholoog zeker is van zijn zaak als vragen rond wilsbekwaamheid op hem afkomen. Met name door de raakvlakken met ethiek en juridische regels voelen psychologen zich soms onzeker over hun mogelijkheden. En wie zich verder in dit onderwerp verdiept merkt meestal als eerste hoe complex de vraagstukken kunnen zijn.
In deze tweedaagse cursus willen we stilstaan bij de vraag waar het bij wilsbekwaamheid nu precies om gaat en – indien noodzakelijk – hoe iemands wilsbekwaamheid kan worden beoordeeld en welke factoren daarbij in ogenschouw genomen moeten worden. Er is veel ruimte voor de ervaringen en praktijkvragen van de deelnemers.

De cursus is een initiatief van het Centrum voor Wilsbekwaamheids-vragen van het VUmc. Eén van de doelstellingen is het ondersteunen van professionals op dit terrein. Deze cursus beoogt het vergroten van de kennis en de vaardigheden op het gebied van wilsbekwaamheid.

Datum vrijdag 25 januari en vrijdag 22 maart 2019
Plaats GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109 te Amsterdam
Beschikbare plaatsen 14
Kosten € 550,00
Doelgroep Psychologen werkzaam in de ouderenzorg.

 

Aanmelden!

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route