logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

Agenda

TRIAGE - GRZ en ELV regio Amsterdam

Ouderen wonen- ook bij toenemende kwetsbaarheid- zo lang mogelijk verantwoord thuis. Wanneer door ziekte of ongeval een ‘knik’ in hun gezondheid optreedt en het thuis tijdelijk niet meer lukt komt ziekenhuisopname, geriatrische revalidatie of eerstelijns verblijf aan de orde. Beslissingen daarover staan vaak onder druk en er zijn veel betrokkenen die het eens moeten worden. Cliënt en familie worden overstelpt door de snelle gang van zaken en hulpverleners twijfelen over de indicatie, de plaatsingsmogelijkheden en de impact van de beslissing. Soms lijkt het ziekenhuis de enige oplossing terwijl andere zorg misschien passender is. Al deze professionele afwegingen, het overleg erover en de plaatsing vormen samen de triage, een complexe en uitdagende interventie.

Het doel van deze cursusHet doel van deze cursus Triage verloopt beter wanneer er korte lijnen zijn tussen betrokkenen en wanneer de visie op ‘passende kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen’ gedeeld wordt. Dit kan klein beginnen, met specialisten ouderengeneeskunde die betrokken zijn bij triage en transferverpleegkundigen die in de ziekenhuizen aan zet zijn. In de cursus worden toelatingscriteria en klinische afwegingen inhoudelijk besproken en getraind. Door met elkaar hierover te spreken ontstaat consensus en kan een werkwijze gevonden of verbeterd worden.

Klik hier voor de folder

Datum en plaats woensdag 13 februari en 3 april 2019 
Tijd:16.30 - 20.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
Locatie nog niet bekend
Beschikbare plaatsen  25
Accreditatiepunten

verpleegkundigen en transferverpleegkundigen en klinische geriaters: is aangevraagd 
specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen: 7 punten

Kosten € 195,-
Doelgroep Transferverpleegkundigen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen


Aanmelden

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route