logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

Agenda

Psychologische hulp bij ouderen met doodsverlangens

Deze driedaagse cursus sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij. In Nederland hebben naar schatting 100.000 65-plussers een actuele doodswens. Hun doodsverlangen kan tot uiting komen in uitspraken als ‘ik hoop niet meer wakker te worden’ tot een concreet verzoek om euthanasie. 
Een aanhoudende doodswens lijkt samen te hangen met gezondheidsproblemen, toenemende afhankelijkheid en verlies van gevoel van eigenwaarde, eenzaamheid en verlies van zingeving (ZonMW, 2014).
Doodswensen bij ouderen verdienen aandacht en zorgvuldige verkenning. Psychologen kunnen hier constructief aan bijdragen.

Deze cursus richt zich op adequate psychologische hulp in situaties waarin ouderen verlangen naar de dood.

Klik hier voor de folder

Datum Vrijdag 27 september, 1 november en 6 december
van 9.30 tot 16.30 uur
Plaats GERION VUmc OZW-gebouw, De Boelelaan 1109 Amsterdam
Kosten € 825,- (inclusief koffie/thee/lunch, boek en reader)
Doelgroep Psychologen die werkzaam zijn in de hulpverlening aan ouderen
Accreditatie FGzPt wordt aangevraagd 

Aanmelden

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route