GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

DOE HET ZELF! REVALIDATIEKLIMAAT in de geriatrische revalidatie

Wat is revalidatieklimaat in de GRZ?
Bij het ontwikkelen van Geriatrische Revalidatie wordt regelmatig gesproken overeen revalidatieklimaat, ook wel therapeutisch klimaat genoemd. Maar is het vooriedereen duidelijk wat daarmee wordt bedoeld, hoe je zo’n ‘klimaat’ op de afdelingcreëert, en welke bijdrage er van alle betrokken disciplines wordt verwacht?Hoe doe je dat: verplegen met de handen op de rug? Wat wordt precies verwachtvan een 24-uurs coach? Hoe krijgen we als team een stimulerende en activerendesfeer op de afdeling? Moeten de behandelaren ook continu op de afdelingaanwezig zijn? Welke eisen stelt dat aan de inrichting van de afdeling?Kan het beter?

Het doel van de cursus:
GERION en Studio GRZ slaan de handen ineen om samen met u opontdekkingstocht te gaan om antwoorden te vinden voor uw organisatie.Vanuit een theoretisch kader en best-practices wordt uw GRZ-team uitgedaagd omverder vorm te geven aan het revalidatieklimaat in de eigen instelling. Doe dit zelfmet uw team!In deze cursus leert uw team een passend revalidatieklimaat in uw instelling tecreëren en implementeren.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor multidisciplinaire GRZ-teams van geriatrischerevalidatie-afdelingen die vinden dat het nog beter kan. Dit GRZ-team bestaat uiteen vijftal professionals, waarvan tenminste één specialist ouderengeneeskunde,één (coördinerende) verpleegkundige/verzorgende en twee behandeldisciplines.Dit team vormt de verbindende schakel met de rest van het revalidatieteam en hetmanagement van de eigen instelling.Per cursus kunnen maximaal zes GRZ-teams participeren.

Waarom deelnemer?
Dit is de kans om met uw team te werken aan het verder ontwikkelen van hetrevalidatieklimaat in de eigen instelling. U ontmoet andere GRZ-teams waardooruitwisseling en verdieping plaats vindt. Uw GRZ-team ontwikkelt -in overleg methet management- uw projectplan op maat en een implementatiestrategie. Hiermeezet u het revalidatieklimaat in beweging.In de voortgangsbijeenkomst na vijf maanden bespreekt u de implementatie vanhet nieuwe revalidatieklimaat. Hoe ver bent u en hoe gaat u verder?

Opzet van de cursus
- De cursus bestaat uit 2 dagen en 2 ochtenden.
- De cursus is praktijkgericht en vergt een actieve leerhouding van de deelnemers.
- Per cursus kunnen zes instellingen participeren (d.w.z. in totaal 30 deelnemers).
- Op dag 3 nodigt u de GRZ manager van uw instelling uit. De ontwikkeling van
het revalidatieklimaat en het GRZ beleid van de instelling zijn inhoudelijk met
elkaar in verbinding.


Aanbevolen Literatuur
Het boek “Alles is revalidatie”. Auteur Marieke Terwel. ISBN 9789059724853
Inhoud
Dag 1: Het huidige revalidatieklimaat in uw instelling
Dag 2: Vaardigheden en veranderstrategieën van het revalidatieklimaat
Dag 3: Voortgangsbijeenkomst implementatietraject; uitwisselen ervaringen
(In aanwezigheid van uw manager)
Dag 4: Het nieuwe, door uw team ontwikkelde, revalidatieklimaat

Docenten
Aafke de Groot, kaderarts GRZ en stafdocent GERION Amsterdam UMC
Arnold Jongenburger, manager a.i. en partner Studio GRZ
Roland van Peppen, bewegingswetenschapper en partner Studio GRZ
Ellen Vreeburg, kaderarts GRZ en stafdocent GERION Amsterdam UMC

Data 2 dagen van 9.30 – 16.30 uur
2 ochtenden van 09.30 - 12.30 uur
Tijd 9.30 - 16.30 uur
Locatie GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam
Beschikbare plaatsen 6 teams van 5 deelnemers
Kosten €4.375,- euro per GRZ team (max. 5 deelnemers).

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.