Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Triage voor geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

Over de cursus

Ouderen wonen- ook bij toenemende kwetsbaarheid- zo lang mogelijk verantwoord thuis. Wanneer door ziekte of ongeval een ‘knik’ in hun gezondheid optreedt en het thuis tijdelijk niet meer lukt komt ziekenhuisopname, geriatrische revalidatie, eerstelijns verblijf of spoedopname (crisis) WLZ aan de orde. Beslissingen daarover staan vaak onder druk en er zijn veel betrokkenen die het eens moeten worden. 

Cliënt en familie worden overstelpt door de snelle gang van zaken en hulpverleners twijfelen over de indicatie, de plaatsingsmogelijkheden en de impact van de beslissing. Soms lijkt het ziekenhuis de enige oplossing terwijl andere zorg misschien passender is. Al deze professionele afwegingen, het overleg erover en de plaatsing vormen samen de triage, een complexe en uitdagende interventie.

Triage verloopt beter wanneer de visie op ‘passende kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen’ gedeeld wordt en wanneer er korte lijnen zijn voor overleg. Bij triage zijn verschillende professionals betrokken als triagist-verwijzer of als ‘ontvangend’ behandelaar. Transferverpleegkundigen, huisartsen en SEH artsen verwijzen en specialisten ouderengeneeskunde, of verpleegkundig specialisten GRZ nemen de behandeling over. Ook opnamefunctionarissen en medewerkers van regionale transferpunten hebben een belangrijk aandeel in de triage voor passende kortdurende opname V&V. 

In de cursus worden toelatingscriteria en klinische afwegingen inhoudelijk besproken en getraind. Door met elkaar hierover te spreken ontstaat consensus en kan een werkwijze gevonden of verbeterd worden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, transferverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, opnamefunctionarissen en medewerkers van regionale transferpunten.

Praktische informatie

De bijeenkomsten worden van 16.30-20.30 gehouden in de regio van de deelnemers, bij voorkeur in of bij een ziekenhuis of zorginstelling. De groep bestaat uit maximaal 24 deelnemers, aangeraden wordt om met meerdere professionals uit één organisatie of GRZ/ELV-netwerk deel te nemen.

Dagdeel 1: schets van de regionale situatie, inventarisatie feiten en cijfers over opname en ontslag, afweging van criteria voor kortdurende opname, oefenen met (eigen) casuïstiek.

Dagdeel 2: knelpunten regionale situatie en mogelijkheden /modellen van samenwerking t.a.v. ontslag en opname kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen.

Voorjaar 2024, precieze data volgen nog. 

Regio Amsterdam. 

Aafke de Groot, Ellen Vreeburg & Ewout Smit
Maximaal 24 deelnemers
Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW.
Voor transferverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde wordt accreditatie aangevraagd.

Aanmelden voor de cursus

Onze collega Karin vertelt je graag meer over deze cursus. 

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Meer informatie over deze cursus?

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.

Ontvang meer informatie