GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Informatie Praktijkopleidingsinstelling

GERION GZ Opleiding info PraktijkopleidingsinstellingWilt u bijdragen aan goede psychologische hulpverlening, nu en in de toekomst?
Hecht u waarde aan psychologen, die stevig in hun schoenen staan, opgewassen tegen toekomstige uitdagingen in het klinische veld?
Heeft u, net als wij, plezier in opleiden?
Zoekt u een onderwijsinstituut dat in nauwe samenwerking met u vorm geeft aan de ontwikkeling van de GZ-psycholoog?

Is uw antwoord ‘JA’, dan nodigen we u uit om kennis te maken met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij GERION, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Deze opleiding richt zich op de hele levensloop en de volle breedte van het werkveld. Daarmee past deze opleiding bij uitstek bij het generalistische karakter van de BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog. Bovendien sluit deze niet alleen aan bij het werk in ggz instellingen, maar ook bij psychologische hulpverlening in andere sectoren, zoals eerstelijnspraktijken, ziekenhuizen, instellingen voor ouderenzorg, revalidatiecentra en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Belangrijk onderwijskundig uitgangspunt van onze opleiding is dat ontwikkeling het best tot stand komt als het leren in de praktijk en het leren tijdens de opleidingsdag nauw op elkaar zijn afgestemd. Essentiële verbindende factor is daarbij de reflectie op het eigen leerproces en de eigen persoon, in relatie tot het handelen in de praktijk. Juist deze reflectie maakt dat het geheel van de opleiding meer wordt dan de som der delen. GERION stimuleert deze reflectievaardigheden in groepsverband (supervisie- en mentorgroepen) en door gebruik te maken van zorgvuldig samengestelde voorbereidingsopdrachten. Daarnaast versterkt GERION de afstemming tussen praktijk en opleiding door begeleiders uit de praktijk structurele ondersteuning te bieden bij hun opleidingstaken. Voor meer gedetailleerde informatie over deze opleiding verwijzen we u graag naar het opleidingsplan.

Deelname is mogelijk voor praktijkinstellingen vanuit het hele land. De eerste groep is gestart in januari 2021. U kunt zich vanaf heden aanmelden voor de groep die start in januari 2023!

Aanmeldformulier praktijkopleidingsinstelling

Voor uw informatie, recent is vanuit de FGzPt een nieuwe versie verschenen van het document "Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog-specialist". Klik hier.

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.