GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

GZ-opleiding

GERION GZopleiding

GERION is een opleidingsinstituut binnen Amsterdam UMC en kent een lange traditie van opleiden en staat voor inspirerend en innovatief onderwijs gevoed vanuit de onderwijskunde, de klinische praktijk en de wetenschap. GERION is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend om de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog te verzorgen. Het gaat om een landelijke toegankelijke opleiding, gericht op de hele levensloop en volle breedte van het werkveld, passend bij het generalistische karakter van de BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog.

Opleiden vindt plaats in nauwe samenwerking met praktijkinstellingen. Belangrijk onderwijskundig uitgangspunt is dat ontwikkeling het best tot stand komt als het leren in de praktijk en het leren tijdens de opleidingsdag nauw op elkaar zijn afgestemd. Essentiële verbindende factor daarbij is de reflectie op het eigen leerproces en de eigen persoon, in relatie tot het handelen in de praktijk. Juist deze reflectie maakt dat het geheel van de opleiding meer wordt dan de som der delen. GERION stimuleert deze reflectievaardigheden in groepsverband (supervisie- en mentorgroepen) en door gebruik te maken van zorgvuldig samengestelde voorbereidingsopdrachten. Daarnaast versterkt GERION de afstemming tussen praktijk en opleiding door begeleiders in de praktijk structurele ondersteuning te bieden bij hun opleidingstaken. Leren in de praktijk en in de opleidingsgroep vorm op deze manier een op elkaar afgestemd geheel. Ons doel is psychologen zo op te leiden dat ze gaan beschikken over een rijk gevulde rugzak vol kennis en vaardigheden, die in tal van klinische situaties kan worden in gezet: weten wat je doet, waarom en hoe, ook in situaties die je nog niet eerder bent tegengekomen of bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar ons opleidingsplan

Ervaringen met de lopende opleidingsgroepen-  gestart in 2021 en 2022 - zijn bijzonder positief en illustreren de waarde van onderwijs dat op deze wijze vorm krijgt.  Helaas hebben wij moeten besluiten geen nieuwe groep opleidelingen meer aan te nemen. Ondanks vele inspanningen rond de werving van nieuwe opleidelingen, is het niet gelukt om voldoende praktijkinstellingen aan ons te binden. Dat heeft als consequentie dat wij dan niet de kwaliteit kunnen bieden die ons voor ogen staat. We verwachten ook niet dat we in de toekomst voldoende opleidelingen zullen kunnen werven, gezien de ontwikkelingen in het veld, die nadeliger zijn voor de kleinere praktijkinstellingen waar wij meer mee samenwerken, en vanwege de situatie van schaarste aan beschikte opleidingsplekken.

Contactpersoon: Saskia Teunisse: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.