020 4448237

  GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Door onze docenten en/of AIOS

Het eerstelijnsverblijf (ELV) is een mogelijkheid voor kortdurend verblijf die nog niet zo lang in de huidige vorm bestaat. Welke patiënten komen op zo’n ELV plek terecht? 
Aios Paulien Maat , Heleen Driever, Olav Schuth en Eva van Tol en SO-docent Ellen Vreeburg publiceerden in TvO van juni 2019 een onderzoek naar ELV.

Aafke de Groot en Ellen Vreeburg publiceerden in dat zelfde nummer een bijdrage over triage.
Zij beschrijven welke knelpunten worden ervaren door zorgverleners uit het hele land op het gebied van triage in de kortdurende zorg. 

Nienke Snitjer en Irene de Jong, beide SO-docent bij GERION, gingen in dat nummer in discussie met de richtlijnwerkgroep lage luchtweginfecties over een specifieke aanbeveling van die richtlijn over zuurstoftoediening. Lees hun bijdrage en de reactie van de richtlijnwerkgroep.