GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Erkenning (stage)opleider en (stage)instelling

Een instelling of instituut kan pas aios opleiden als de RGS de instelling heeft erkend voor de opleidingsonderdelen van het specialisme ouderengeneeskunde.

De kwaliteitsbewaking en visitatie van (stage)instellingen en (stage)opleiders ligt vanaf 1 januari 2020 niet meer bij de RGS, maar bij de opleidingsinstituten. Visitaties voor het aanvragen van een eerste erkenning en hernieuwen erkenning vinden dan ook nu plaats vanuit het opleidingsinstituut.

Eerste erkenning
In de onderstaande flowcharts kunt u terugvinden aan welke eisen u als opleider en/of instelling moet voldoen om erkenning aan te vragen. Wilt u voor het eerst erkenning als (stage)opleider en/of (stage)instelling aanvragen, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Flowchart Kandidaat Opleider
Flowchart Opleidingsinstelling

Her-erkenning
Verloopt de erkenning voor u als (stage)opleider of (stage)instelling binnenkort of is deze inmiddels verlopen? In de loop van 2021 neemt GERION contact met u op om een afspraak te maken voor een online visitatiegesprek. Indien dit positief verloopt, dan wordt de erkenning voor onbepaalde tijd afgegeven. Tot die tijd loopt de erkenning gewoon door en hoeft u geen actie te ondernemen.

Werken met opleidingsgroepen
Wanneer er binnen de instelling een opleider aanwezig is die de Kaderopleiding Opleiden (KOO) succesvol heeft afgerond, is het mogelijk om een opleidingsgroep te worden. Meer informatie hierover vindt u op de website van SOON. Indien u verdere informatie wilt, dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kwaliteitsbewaking
In het kader van kwaliteitsbewaking zal het instituut na visitatie:

  • eenmaal per twee jaar een telefonisch evaluatiegesprek met de instelling/(opleider(s) voeren.
  • én eenmaal per vijf jaar een evaluatiebezoek aan de instelling/opleider(s) brengen.

Tijdens de visitatie en evaluaties zal er onder andere aandacht worden besteed aan de evaluatie van de aios over de opleider(s) en opleidingsinstelling. Vanaf 1 januari 2021 is het de verantwoordelijkheid van de opleider en opleidingsinstellingen om evaluaties betreffende instelling en aldaar werkzame opleider(s) te verzamelen en te bewaren. Bij visitatie en evaluaties vanuit het instituut wordt gevraagd om de verzamelde evaluaties vooraf aan het gesprek en/of werkbezoek naar het instituut te mailen. Voor het evalueren van opleider(s) en opleidingsinstelling door de aios is er een format beschikbaar; door de aios te downloaden vanuit de digitale leeromgeving Canvas en door de opleider hier te downloaden.

Financiële randvoorwaarden
De aios is gedurende de gehele opleiding in dienst bij de Stichting SBOH. De SBOH is de werkgever van de aios. De SBOH vraagt subsidie aan bij het opleidingsfonds en sluit overeenkomsten met de opleidingsinstituten, opleidings- en stage-inrichtingen en (stage)opleiders.
De SBOH betaalt de cursuskosten aan de opleidingsinstituten. In onderstaande tabel staat de bijdrage, die uw instelling aan de SBOH moet betalen en de vergoeding, die daar tegenover staat.
Klik hier voor een overzicht.

Meer informatie
Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande, neemt u dan contact op met GERION via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor meer informatie vanuit de KNMG over de wijzigingen m.b.t. tot de erkenningensystematiek klik hier

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.