GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC

Per 1 juni 2020 is de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde (H&O) van VUmc ontvlochten. De sectie ouderengeneeskunde gaat verder als zelfstandige afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, onder leiding van prof. dr. Cees Hertogh, afdelingshoofd.

Eind mei zijn alle externe relaties van de afdeling per brief op de hoogte gesteld. Medewerkers hebben op dinsdag 2 juni gezamenlijk stil gestaan bij dit heugelijke en uitdagende moment en online getoast op de nieuwe afdeling.

Lees verder