Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Opleiding Specialisme Ouderengeneeskunde

Info voor (stage)opleiders en (stage)instellingen

Waar wil je meer over weten? 

Erkenning (stage)opleider en (stage)instelling

Een (stage)instelling en (stage)opleider kan aios opleiden als de RGS de instelling en opleider heeft erkend voor de opleidingsonderdelen van het specialisme ouderengeneeskunde.

Meer informatie omtrent het opleiderschap vind je in het document Informatie voor Opleiders 2023-2024 (gerion.nl). Het competentieprofiel van de opleider staat in het volgende document.

Benieuwd welke opleidingshuizen aan ons instituut gekoppeld zijn, neem dan contact met ons op via email.

Eerste erkenning

In de onderstaande flowcharts kan je terugvinden aan welke eisen je als (stage)opleider en/of (stage)instelling moet voldoen om erkenning aan te vragen. 

Wil je voor het eerst erkenning als (stage)opleider en/of (stage)instelling aanvragen? Neem dan contact met ons op via opleidergerion@amsterdamumc.nl

Financiële randvoorwaarden

De aios is gedurende de gehele opleiding in dienst bij de Stichting SBOH. De SBOH betaalt de opleidingskosten aan de instituten en betaalt een vergoeding aan de instellingen voor het begeleiden van de aios. 

Instellingen betalen een vergoeding aan de SBOH voor de periode dat een aios aan een instelling is gekoppeld. Hieronder staat de bijdrage die een instelling aan de SBOH moet betalen en de vergoeding die daartegenover staat.

InstellingInstelling > SBOHSBOH > InstellingSaldo
doorbelasting
Verpleeghuis€3.724 per fte per maand*
 •  Full-time aios ***
 • €1.904 per maand opleidingsvergoeding
  minus €126 voor opleiding voor opleiders
€1.946
GGZ-instelling€3.676 per fte per maand**
 •  Full-time aios ***
 • €1.761 per maand opleidingsvergoeding
€1.915
 Ziekenhuis€3.266 per fte per maand,
excl. ORT en overwerkvergoeding
 •  Fulltime-aios ***
 • €715 per maand opleidingsvergoeding
€2.551
 KeuzestageGeen kostenFull-time aios ***n.v.t.

* Conform de mantelovereenkomst SBOH-ActiZ

** Conform de mantelovereenkomst SBOH-GGZ Nederland

*** Op basis van een 38-urige werkweek en inclusief theoretisch onderwijs (minimaal 40 dagen van 6,5 uur). Sommige aios volgen de opleiding in deeltijd. De gegevens wijzigen dan naar rato.

Scholing voor opleiders

Voor de opleiders wordt ondersteuning aangeboden in de vorm van een landelijke Kaderopleiding Opleiden (KOO). Deze opleiding biedt technieken en strategieën waarmee de opleider de aios goed en effectief kan begeleiden. Voor meer informatie over de opleiding verwijzen we naar www.soon.nl.

Daarnaast organiseert GERION vier keer per jaar een opleidersdag voor opleiders. Belangrijk onderdeel van deze dagen is het contact met de collega opleiders en de afstemming tussen de opleiders en de groepsdocenten. Daarnaast wordt er scholing aangeboden die aansluit bij de scholing van de landelijke kaderopleiding voor opleiders.

Beide scholingen worden geaccrediteerd als nascholingsactiviteit.

De opleidersdagen zijn voor het studiejaar 2024-2025 gepland op de volgende data:

 • Woensdag 17 april 2024 (digitale afstemming)
 • Woensdag 12 juni 2024 (fysieke scholing)
 • Woensdag 16 oktober 2024 (fysieke scholing)
 • Woensdag 11 december 2024 (digitale afstemming)
 • Woensdag 9 april 2025 (digitale afstemming)
 • Woensdag 11 juni 2025 (fysieke scholing)


Extra intervisie voor het studiejaar 2024-2025 staat gepland op de volgende data:

 • Dinsdag 12 november 2024
 • Maandag 10 februari 2025
 • Vrijdag 16 mei 2025

Werken met opleidingsgroepen

Wanneer er binnen de instelling een opleider aanwezig is die de Kaderopleiding Opleiden (KOO) succesvol heeft afgerond, is het mogelijk om een opleidingsgroep te worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van SOON.

Kwaliteitsbewaking

In het kader van kwaliteitsbewaking zal het instituut na visitatie:

 • Eenmaal per twee jaar een telefonisch evaluatiegesprek met de instelling/(opleider(s) voeren;
 • Én eenmaal per vijf jaar een evaluatiebezoek aan de instelling/opleider(s) brengen.

Tijdens de evaluaties zal er onder andere aandacht worden besteed aan de evaluatie van de aios over de opleider(s) en opleidingsinstelling. Vanaf 1 januari 2021 is het de verantwoordelijkheid van de opleider en opleidingsinstellingen om evaluaties betreffende instelling en aldaar werkzame opleider(s) te verzamelen en te bewaren.

Bij evaluaties vanuit het instituut wordt gevraagd om de verzamelde evaluaties vooraf aan het gesprek en/of werkbezoek naar het instituut te mailen. Voor het evalueren van opleider(s) en opleidingsinstelling door de aios is er een format beschikbaar; door de aios te downloaden vanuit de digitale leeromgeving Canvas en door de opleider hier onder te downloaden.

Voor meer informatie vanuit de KNMG over de wijzigingen m.b.t. tot de erkenningensystematiek, klik hier.

Vragen of meer informatie?

Siham Mouhcine

Siham Mouhcine

Siham vertelt je graag meer over de erkenning als (stage)opleider en (stage)instelling

Stuur Siham een email