Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Blijf jezelf scholen

Cursusoverzicht

Gerion biedt verschillende cursussen aan voor zorgprofessionals binnen de ouderengeneeskunde, soms in samenwerking met andere partijen. 

Op deze pagina vind je alle cursussen die wij momenteel aanbieden. 

Alle reguliere cursussen kunnen tevens in company worden aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke wensen en eventuele regio en/of instellingsgebonden aspecten. 

Wil je meer weten over maatwerk of mogelijkheden zoals intervisie of coachingstrajecten? Kijk dan eens bij maatwerk

Cursusoverzicht

Cursus

Doelgroep

Startdatum

Meer informatie

Psychogeriatrie 5-daagse: thema dementie 

Specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants in de psychogeriatrie

 26 maart 2024


Cognitieve screening bij dementie, anno 2024

Psychologen, artsen en casemanagers /dementie verpleegkundigen, die vanuit een multidisciplinair team zorg verlenen aan ouderen.

14 juni 2024

Cognitieve therapie bij gedragsproblemen in zorginstellingen 

Psychologen die werkzaam zijn in de verzorgings- en verpleeghuissector, de revalidatiesector, de GGZ.

6 september 2024

Basiscursus palliatieve zorg

Basisarts, startende VS of PA

10 september 2024

Basiscursus voor psychologen in de ouderenzorg, locatie Groningen

Psychologen recent werkzaam in de ouderenzorg

13 september 2024

Basiscursus voor psychologen in de ouderenzorg

Psychologen recent werkzaam in de ouderenzorg

13 september 2024

Oplossingsgerichte therapie met ouderen (met cognitieve problemen) 

Psychologen werkzaam in de ouderenzorg

13 september 2024

Gedragstherapie bij gedragsproblemen bij Rino Zuid

Psychologen recent werkzaam in de ouderenzorg

20 september 2024

5 daagse Geriatrische revalidatie

Specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants in de geriatrische revalidatie. 

27 september 2024

Triage-training, besluiten over kortdurende en spoedzorg V&V

Specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en verpleegkundigen

27 september 2024

Verlangen naar de dood: Het belang van psychologische expertise  

Psychologen die werkzaam zijn in de hulpverlening aan ouderen

27 september 2024

Spin in het web

Specialist Ouderengeneeskunde, VS, PA en (GZ) Psychologen in de ouderengeneeskunde

3 oktober 2024

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen

Psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, casemanagers dementie en andere behandelaren

4 oktober 2024

EMDR bij ouderen: 2 daagse cursus

Psychologen werkzaam in de ouderenzorg met EMDR training

9 oktober 2024

Mensen met een verstandelijke beperking in de ouderenzorg

Specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, psychologen, pedagogen, verpleegkundig specialisten en physician assistants

18 oktober 2024


Aan de slag in de ouderenzorg

Basisarts/VS/PA/medisch specialisten net werkzaam in de ouderenzorg 

Najaar 2024

GRIP op probleemgedrag 

psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en zorgmedewerkers

Najaar 2024

Geriatrische revalidatiezorg na CVA: rollen van de psycholoog 

Psychologen in de verpleeghuiszorg, die werkzaam zijn in de GRZ na CVA.  

 17 februari 2025

Cognitieve screening bij ouderen met een migratieachtergrond

psychologen, artsen en casemanagers/dementie verpleegkundigen

7 maart 2025

Gespreksvaardigheden in de ouderenzorg 

Specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en basisartsen werkzaam in de ouderenzorg

Voorjaar 2025

Gedragstherapie bij gedragsproblemen in zorginstellingen

Psychologen werkzaam in de ouderenzorg

Voorjaar 2025

Cursus voor personeel ontmoetingscentra

HBO opgeleide professionals die werkzaam zijn in de functie van coördinator van ontmoetingscentra

Voorjaar 2025