Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Opleidingen

Profielopleiding Ouderenpsychologie

Over de opleiding

Deze opleiding biedt de aanvullende kennis en verdieping die nodig is in de hulpverlening aan ouderen en geeft nieuwe inspiratie, meer werkplezier en ‘power’.

Doelgroep

De opleiding is voor gezondheidszorgpsychologen of psychologen met vergelijkbare registratie of competentieniveau.

Doel

Het doel van deze opleiding is om expertise van de gezondheidszorgpsycholoog werkzaam in de ouderenzorg uit te breiden en te actualiseren. De opleiding nodigt uit om kritisch te reflecteren op het eigen handelen in het licht van recente vakinhoudelijke, wetenschappelijke, beroepsethische en maatschappelijke ontwikkelingen. Verder vormt supervisie een integraal onderdeel van het opleidingstraject.

Praktische informatie

Het cursorisch deel bestaat uit twee dagen onderwijs per maand op aaneengesloten dagen (vrijdag en zaterdag) verspreid over anderhalf jaar.
Data zijn te vinden in het opleidingsplan.

Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari 2025

De Lichtkring, Amersfoort

Marja Vink & Saskia Teunisse

€8.975,- 

  • Klinisch (neuro)psycholoog BIG (FGzPt) 232 punten
  • Orthopedagoog-generalisten (NVO) 100 punten

Meer informatie?

Ineke Theuwissen

Ineke Theuwissen

Ineke vertelt je graag meer over de Profielopleiding Ouderenpsychologie en de aanmeldingsprocedure

Stuur Ineke een email