logo

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg

GERION is een onderdeel van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VU medisch centrum.

Onze missie
GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.
Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen.
Op deze wijze wil GERION bijdragen aan een optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven van de oudere patiënt met complexe zorgvragen.

Onze taken
GERION verzorgt de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, kaderopleidingen voor specialisten ouderengeneeskunde (geriatrische revalidatie, psychogeriatrie en palliatieve zorg), de profielopleiding ouderenpsycholoog en de opleiding tot casemanager dementie.
Daarnaast biedt GERION kortere na- en bijscholingscursussen voor universitair en HBO opgeleide professionals in de ouderenzorg.

Onder de naam GeriMedica heeft GERION een nieuw praktijkmodel voor de medische zorg aan ouderen ontwikkeld en een EPD "Ysis": bruggen tussen praktijk enerzijds en academisch onderwijs en onderzoek anderzijds. Meer informatie verwijzen wij u naar de website GeriMedica.nl

Contact


GERION
Tel 020-4448237
Email gerion@vumc.nl
Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw 9A-03)
1081 HV Amsterdam

Route