Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

5 daagse Geriatrische revalidatie

Over de cursus

Er wordt in het verpleeghuis al jaren geriatrische revalidatiezorg geleverd. Deze zorg is de laatste jaren in toenemende mate gespecialiseerd en geprofessionaliseerd. Onderzoek naar de effectiviteit van ketenzorg voor CVA patiënten heeft aangetoond dat vroege start van de revalidatie van belang is. De intensiteit van behandeling heeft een relatie met de mate van herstel, ook bij fragiele ouderen.

Sinds januari 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg onder Zvw. Dit biedt veel kansen om betere geriatrische revalidatie zorg te leveren. Met de nieuwe DBC’s is een op maat gesneden behandeling mogelijk met meer differentiatiemogelijkheden in intensiteit van behandeling.
Een goed functionerend, gespecialiseerd multidisciplinair revalidatieteam is voorwaarde, alsmede een deskundige regie van de revalidatiezorg door de specialist ouderengeneeskunde.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants die werkzaam zijn/gaan werken op een afdeling geriatrische revalidatie.

Praktische informatie

Najaar 2024. 

GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam
Anne-Marie Donselaar & Maaike Bierstekers
 Maximaal 16

€ 1425,- (inclusief koffie/thee/lunch en literatuur).

Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW.

(30 punten) aangevraagd bij ABC1, NAPA en V&VN

Aanmelden voor de cursus

Aanmelden voor de cursus is mogelijk. Onze collega Karin vertelt je graag meer. 

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Meer informatie over deze cursus?

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.

Ontvang meer informatie