Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Cursus voor personeel ontmoetingscentra

Over de cursus

Het doel van deze cursus is om de coördinator (en eventueel andere personeelsleden) van een ontmoetingscentrum theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

Doelgroep

HBO opgeleide professionals met een relevante vooropleiding die werkzaam zijn in de functie van coördinator van ontmoetingscentra of die deze functie ambiëren. In overleg kan een vergelijkbaar niveau op basis van eerder verworven competenties toegang tot de cursus bieden.

Praktische informatie

De cursus omvat vier dagen (9:30 tot 16:30 uur) en vier online vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel (9:30 tot 12:30 uur).

Voorjaar 2025

Alzheimer Nederland, Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort

(Gast)docenten die ervaring hebben met het concept ontmoetingscentra volgens Amsterdamse model en/of die werkzaam zijn in ontmoetingscentra.

Nog niet bekend.

€ 795,- (inclusief koffie/thee/lunch en literatuur). Losse bijeenkomsten kosten € 100,- per dagdeel. Deelnemers aan de gehele cursus hebben voorrang.

Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW.

Aangevraagd bij V&VN

Aanmelden voor de cursus

Aanmelden voor de cursus is nog niet mogelijk. Onze collega Ineke vertelt je graag meer. 

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.

Ontvang meer informatie

Meer informatie over deze cursus?