Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Triage-training, besluiten over kortdurende en spoedzorg V&V

Over de cursus

Een groot deel van de oudere en/of kwetsbare mensen woont het liefst zo lang mogelijk thuis. Door ziekte of ongeval kan onverwachts een ‘knik’ in hun gezondheid optreden, ziekenhuis opname volgt en dan lukt het niet meer om direct naar huis terug te keren. De ziekenhuisopname wordt gevolgd door of op de spoedeisende hulp al omgezet in geriatrische revalidatie, eerstelijns verblijf of spoedopname (crisis) WLZ. De inhoudelijke beslissing over verwijzing naar de juiste zorg op de juiste plek is uitdagend door de problematiek van de patiënt, de tijdsdruk en de betrokkenheid van verschillende professionals bij de besluitvorming en transitie.

Patiënt en familie worden vaak overstelpt door de gang van zaken en ervaren dat er “plotseling” een beslissing wordt genomen. Hulpverleners twijfelen vaak over de indicatie, de plaatsingsmogelijkheden en de impact van de beslissing. Deze professionele afwegingen, het overleg erover en de plaatsing vormen samen de triage, een complexe en uitdagende interventie.

Doelgroep

Bij triage zijn verschillende professionals betrokken als triagist-verwijzer of als ‘ontvangend’ behandelaar. Transferverpleegkundigen, huisartsen en SEH artsen verwijzen en specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten of physician assistants nemen de behandeling over. Ook medewerkers van regionale transferpunten en opnamefunctionarissen hebben een belangrijk aandeel in de triage voor passende kortdurende opname V&V.

Al deze triage-betrokkenen zijn welkom om deel te nemen.

In de cursus worden toelatingscriteria en klinische afwegingen inhoudelijk besproken en getraind. Door met elkaar hierover te spreken ontstaat meer inzicht in hoe een triage kan worden gedaan, en welke kaders je hierbij nodig hebt.

De cursus gaat ook in op samenwerkingsafspraken die in de praktijk bij triage een rol spelen

Praktische informatie

De groep bestaat uit maximaal 40 deelnemers; aangeraden wordt om met meerdere professionals uit één organisatie of GR/ELV-netwerk deel te nemen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met korte interactieve presentaties, praktijk opdrachten en casusbespreking.

Ochtendprogramma: Triage: inhoudelijke overwegingen, criteria, oefenen met casuïstiek.

Middag programma: Twee verdiepende workshops naar keuze:

  • Aan de slag met ingewikkelde casuïstiek
  • Triage bij cognitieve klachten
  • Triage competenties onder druk

Vrijdag 27 september 2024, 9.30 – 16.30 uur

De Lichtkring, Amersfoort

Aafke de Groot, Ellen Vreeburg & Ewout Smit

De groep zit vol!

Vroegboekkorting tot 1 augustus €325.-, daarna €350,-
(De kosten zijn inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/lunch)

Wordt aangevraagd voor SO, HA en transferverpleegkundigen.

Aanmelden voor de cursus

De groep zit vol! Aanmelden is niet meer mogelijk. Je kunt op de reservelijst geplaatst worden. Onze collega Karin vertelt je graag meer.

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Meer informatie over deze cursus?

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.

Ontvang meer informatie