Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Verlangen naar de dood: Het belang van psychologische expertise 

Over de cursus

Deze driedaagse cursus richt zich op de rol die psychologen kunnen vervullen in situaties, waarin ouderen worstelen met het leven en het levenseinde. We focussen op de meerwaarde van de psychologische invalshoek bij deze thematiek en op benodigde wetenschappelijke kennis, therapeutische vaardigheden en attitude.

Daarbij is er aandacht voor samenwerking en afstemming met andere disciplines.
We behandelen de ingewikkeldheden rond wilsverklaringen en kijken naar de vaak complexe dynamiek met familie en naasten. 

Ook gaan we in op actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rond dit thema, en de wijze waarop psychologen een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor psychologen die werkzaam zijn in de hulpverlening aan ouderen.

Praktische informatie

Vrijdag 27 september, 8 november en 6 december 2024 van 9.30-16.30 uur

Zalencentrum Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Marja Vink & Marion Klaver

Maximaal 16

Bij aanmelding vóór 1 augustus 2024 €900,- daarna €950,- (inclusief koffie/thee/lunch en literatuur).

Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW.

Aangevraagd bij FGzPt

Aanmelden voor de cursus

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk. Onze collega Ineke vertelt je graag meer.

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Meer informatie over deze cursus?

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.

Ontvang meer informatie