Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Cognitieve screening bij dementie, anno 2024

Over de cursus

Deze middag richt zich op actuele vragen rond screening van het cognitief functioneren in het kader van dementie. Wat is een passend moment om tot screening over te gaan? Hoe wordt de cliënt daarin meegenomen? Wat is nodig om een adequate screening te kunnen uitvoeren? En welk screeningsinstrument is daarvoor, anno 2023, het meest valide? 

Aan het eind van de middag weten cursisten wanneer het inzetten van cognitieve screening passend is, welke context daarvoor nodig is, welk screeningsinstrument het meest valide is en hoe dit in de klinische praktijk, multidisciplinair en effectief kan worden ingezet.

Doelgroep

Psychologen, artsen en casemanagers dementie/dementie verpleegkundigen, die samen vanuit een multidisciplinair team zorg verlenen aan ouderen.

Praktische informatie

14 juni 2024

GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam

Saskia Teunisse & Johan Smal

€195,- (inclusief thee/koffie en literatuur) 2e deelnemer uit dezelfde organisatie: €175,-

Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW.

Verenso: 4 punten, FGzPt en V&V aangevraagd

Aanmelden voor de cursus

Aanmelden voor deze cursus is nog niet mogelijk.

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Meer informatie over deze cursus?

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.

Ontvang meer informatie