Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen

Over de cursus

De diagnose persoonlijkheidsstoornis wordt niet snel gesteld als je eenmaal tot de geriatrische doelgroep behoort. En als er eerder in het leven al een diagnose persoonlijkheidsstoornis gesteld was dan is vaak erg onduidelijk wat deze betekent voor de problematiek in het hier en nu. Toch zien we allemaal in de praktijk dat de persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij de manier van omgaan met de specifieke geriatrische problemen: afhankelijk worden, isolement en institutionalisering.

Vanuit een theoretisch model – het biosociale leermodel van Theodore Millon – geven we in deze cursus uitleg over de persoonlijkheidsstructuur van mensen, het herkennen van deze structuur, de invloed ervan op de specifieke “levensopgaven” van de geriatrische patiënt en de wijze waarop u – en de verzorgenden en familie – eventueel probleemgedrag of intrapsychisch lijden op basis van die persoonlijkheidsstructuur het best kunt benaderen. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de koppeling tussen het model van Millon en meer traditionele classificatiesystemen voor persoonlijkheidsproblematiek.

In de cursus komt in ieder geval aan bod:

  • Uitleg van het biosociale leermodel van Millon.
  • Uitleg over en oefenen met het herkennen van de persoonlijkheidsstructuur
  • Uitleg over en oefenen met het maken van een benaderingsplan op basis van de indeling van de persoonlijkheid.

Ook zal aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals zoals de psycholoog en arts: op welke wijze kom je bij dit soort problematiek tijdig en gezamenlijk tot een effectieve aanpak

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor casemanagers dementie, psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere behandelaren die werkzaam zijn in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg.

Praktische informatie

4 oktober, 1 november en 6 december 2024, van 10.00 – 17.00u

Conferentiecentrum Nieuw Salem, Driebergen-Rijsenburg

Trudy Haverkort & Dick Verburg

Vroegboekkorting €990,- tot 1 augustus, daarna €1050,-

Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW.

ABC1: 18 punten, NAPA: 18 punten, V&VN: 15 punten

Aanmelden voor de cursus

Aanmelden voor de cursus is mogelijk. Onze collega Karin vertelt je graag meer. 

Andere cursussen

Over Gerion

GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Ons doel is professionals op te leiden die proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg bieden aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. 

Meer informatie over deze cursus?

Vraag een brochure op

Ons secretariaat stuurt je graag vrijblijvend een brochure met inhoudelijke informatie.