Adres

De Boelelaan 1109, Amsterdam

Telefoon

Verlangen naar de dood: Het belang van psychologische expertise 

Verlangen naar de dood: Het belang van psychologische expertise  Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Deze driedaagse cursus richt zich op de rol die psychologen kunnen vervullen in situaties, waarin ouderen worstelen met het leven en het levenseinde. We focussen op de meerwaarde van de psychologische invalshoek bij deze thematiek en op […]

Psychogeriatrie 5-daagse : thema dementie 

Psychogeriatrie 5-daagse: thema dementie Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Zorg en behandeling voor mensen met dementie is een belangrijk onderdeel in de ouderengeneeskunde. Een onderdeel dat ook steeds in beweging blijft. De kennis omtrent ziektebeelden, hun beloop en hun oorzaken, de diagnostiek en de behandelmogelijkheden blijven zich uitbreiden. […]

Oplossingsgerichte therapie met ouderen (met cognitieve problemen) 

Oplossingsgerichte therapie met ouderen (met cognitieve problemen) Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Behandelen van ouderen met psychische klachten is een uitdaging. Vooral wanneer er sprake is van cognitieve problemen blijken de meer probleemgerichte behandelingen (zoals CGT) niet altijd meer inzetbaar te zijn. Daarnaast is het belangrijk om bij […]

GRIP op probleemgedrag 

GRIP op probleemgedrag  Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Probleemgedrag bij dementie komt veel voor in zorginstellingen. Het gedrag is belastend voor zowel de persoon met dementie als de mensen in de omgeving. Het is bij probleemgedrag belangrijk om methodisch te werken en zo de oorzaak van het gedrag […]

Gespreksvaardigheden voor psychologen in de ouderenzorg 

Gespreksvaardigheden in de ouderenzorg Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus De ouderenzorg is een werkterrein waarin professionals vaak binnen één functie verschillende rollen vervullen, zoals die van diagnosticus, therapeut, preventiewerker, teambegeleider, adviseur, docent en beleidsontwikkelaar. Dit stelt hoge eisen aan de communicatieve en samenwerkingsvaardigheden. GERION heeft een speciale training […]

Geriatrische revalidatiezorg na CVA: rollen van de psycholoog 

Geriatrische revalidatiezorg na CVA: rollen van de psycholoog Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Iedere dag krijgen circa 100 mensen in Nederland een beroerte. Het merendeel is de gepensioneerde leeftijd ruim gepasseerd. De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de zorg voor deze cliënten. Daarbij wordt geprobeerd […]

5 daagse Geriatrische revalidatie

5 daagse Geriatrische revalidatie Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Er wordt in het verpleeghuis al jaren geriatrische revalidatiezorg geleverd. Deze zorg is de laatste jaren in toenemende mate gespecialiseerd en geprofessionaliseerd. Onderzoek naar de effectiviteit van ketenzorg voor CVA patiënten heeft aangetoond dat vroege start van de revalidatie […]

Gedragstherapie bij gedragsproblemen bij Rino Zuid 

Gedragstherapie bij gedragsproblemen bij Rino Zuid Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Deze module is een samenwerkingsverband tussen GERION & RINO Zuid. Gedragstherapie is binnen de GGZ en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de […]

EMDR bij ouderen: 2 daagse cursus  

EMDR bij ouderen: 2 daagse cursus Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus De praktijk leert dat EMDR ook bij ouderen over het algemeen goed toepasbaar en effectief is. Adequate behandeling stelt echter speciale eisen aan de behandelaar bij het herkennen van een hulpvraag, diagnostiek en behandeling. Ook is het […]

Cursus voor personeel ontmoetingscentra  

Cursus voor personeel ontmoetingscentra Over de cursus Doelgroep Praktische informatie Aanmelden Brochure aanvragen Over de cursus Het doel van deze cursus is om de coördinator (en eventueel andere personeelsleden) van een ontmoetingscentrum theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra. Daarbij vormt het […]